پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​زديد شهركي ثانوي از پايانه كالا

تاریخ انتشار: 1394/08/17

​زديد شهركي ثانوي از پايانه كالا 

مديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران، به منظور ساماندهي ورفع مشكلات پايانه وچگونگي نحوه برخورد با دلالها از پايانه كالاي تهران بازديد كرد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران، حميد رضا شهركي ثانوي هدف از انجام بازديدها را حضور در بين فعالان و همكاران بخش حمل و نقل جاده اي استان تهران عنوان كرد  مدير كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران ضمن تشكر ازپيگيريها و اقدامات صورت گرفته جهت بهبود وضعيت پايانه بار رسيدگي به مشكلات و موانع موجود در مسير ارايه خدمات در بخش حمل و نقل را مهم تلقي نمود و گفت: استان تهران مسئوليت سنگيني بر دوش دارد و بي شك اين بازديدها و گفت و گوها با مديران، رانندگان، تشكل ها و انجمن هاي صنفي كارفرمايي و كارگري و همكاران كمك موثري به مديران در حوزه تصميم گيري و تصميم سازي مي كند.

وي درهمين راستا ادامه داد روند شناسايي دفاتر غير مجاز با توجه به كثرت دفاتر پيگيري جهت برخورد قانوني با اين دفاتر از طريق انجمن صنفي شركتهاي حمل ونقل كالا از اهم امور محسوب مي گردد .

مدير كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران درخصوص ارائه خدمات صدور بارنامه در  مراكز توليد بار وشهركهاي صنعتي كه توليدات كارخانه هايشان بدون صدور اسناد حمل جابجا مي گردد گفت اين كار بايد توسط اعضاي انجمن باربري وبا عضويت وسهامداري اعضاي انجمن تاسيس وارائه خدمات گردد .

اين مقام مسئول در خصوص اجراي نظام آراستگي 5s  در پايانه بار اعلام نمود تيمي با حضور 5 نفر از كاركنان اداره كل شكل گرفته و كار خود را آغاز نموده كه نياز است توسط  مسئول پايانه بار و انجمن صنفي رانندگان وشركتها با تيم نظام آراستگي همكاري موثر داشته باشند.


وي همچنين اظهار داشت شركتها وموسساتي كه در دفاتر خود اجازه صدور بارنامه به ساير شركتها  را مي دهند شناسايي ودر كميسيون تخلفات مطرح و برخورد خواهد شد. 

شهركي ثانوي يكي از مشكلات حمل ونقل را اخذ كميسيون اضافي عنوان نمود وگفت دراين خصوص  مي بايست توسط انجمن صنفي  رانندگان توجيه شده و با مراجعه به مسئول پايانه مراتب شكايت خود را مطرح نموده و مطمئن باشند با اين تخلفات به شدت برخورد خواهد شد ضمنا ايشان از معاونت حمل و نقل اداره كل خواست با همكاري انجمن ها درخصوص تلخفات اخذ كميسيون اضافي ودلالي شيوه نامه هاي تنظيم شده و عملياتي گردد.

وي خاطرنشان كرد نمايندگان صنوف نيز بايد گزارش هاي ماهيانه خود را در زمينه برخورد با تخلفات دريافت كميسيون توسط شركتها  به اين اداره كل ارسال نمايند تا با شركتهاي خاطي برخورد شود .

مدير كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران همچنين داشتن كارت شناسايي متصديان وكاركنان شركتها وموسسات حمل ونقل بار را در تفكيك وشناساييي افراد دلال با غير دلال ضروري دانست وافزود اگر تمامي متصديان وكاركنان شركتها ي داراي نظام اراستگي ظاهروپوشش متحدالشكل ويكسان با كارت شناسايي مشخص داشته باشند علاوه بر افزايش نظم وزيبايي روند شناسايي افراد غير مسئول ودلال را نيز تسريع 

مي كند .

درخاتمه اين مقام مسئول به بهبود امكانات وتجهيزات رفاهي پايانه اشاره داشت وگفت :دراين خصوص اعتبار لازم تخصيص داده شده كه بزودي نسبت به تعمير وراه اندازي ونوسازي نواقص نمازخانه و حمام وخوابگاه رانندگان، ورودي و خروجي پايانه ، تصفيه خانه ، برج هاي نور، پاركينگ سواري و....  آن صورت مي گيرد كه  انشاالله با همكاري و همياري دوستان و دست اندركارن صنعت حمل و نقل بتوانيم خدمات شايسته و مناسبي در اين بخش ارائه دهيم
مشخصات:
نظرات: *