پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
اجاره 4باب غرفه حمل ونقلي در فاز 2پايانه كالاي استان تهران در قالب قرارداد اجاره بدون اخذسرقفلي

تاریخ انتشار: 1394/08/06

​ منبع :روابط عمومي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران 

آگهي مزايده  عمومي  يك مرحله اي 

موضوع :اجاره 4باب غرفه حمل ونقلي در فاز 2پايانه كالاي استان تهران در قالب قرارداد اجاره بدون اخذسرقفلي 

زمان دريافت اسناد :5روز اداري پس از انتشار آخرين آگهي 

محل دريافت اسناد: مراجعه حضوري (به آدرس تهران خيابان شهيد سپهبد قرني – خيابان شهيد كلانتري غربی-  پلاك80 (روبروي سفارت لبنان) طبقه سوم اداره پيمان ورسيدگي ويا دريافت اينترنتي (ازآدرس tp:/iets.mporg.ir)

مهلت ارائه اسناد : به مدت 10 روز از زمان انقضاي دريافت اسناد

زمان بازگشايي پاکتها: پيشنهادات واصله در زمان مشخص شده در اسناد بازگشايي خواهند شد.

مبلغ واريزي جهت شركت درمناقصه : 

1-مبلغ  000/000/290ريال بابت  تضمين شركت در مزايده  مي باشد 

         محل تحويل اسناد: دبيرخانه كميسيون ارزيابي معاملات به نشاني بالا

•جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت http:/iets.mporg.ir مراجعه شود.

•توضيح : درصورت مراجعه حضوري نماينده براي دريافت اسنادمزايده  ،ارائه معرفينامه رسمي شركت الزامي ميباشد 

روابط عمومي 

اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران 
مشخصات:
نظرات: *