پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
در اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان تهران (muda) اقدامات تيم رفع مودا

تاریخ انتشار: 1394/08/06

در اداره كل حمل و نقل  و پايانه هاي استان تهران  (muda) اقدامات تيم  رفع مودا  

خانم قديمي مسوول تيم موداي اداره كل در مصاحبه با روابط عمومي اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان تهران  اعلام نمود ، جهت شناسايي و رفع مودا  پس از تشكيل تيم  24 نفره ،در سطح اداره كل ، اقدام  به  شناسايي مودا هاي موجود  در اداره كل گرديد.

وي در تشريح موضوع اعلام كرد: برای شناسایی همه جانبه موداها در اداره كل  بایداز یک فلسفه و فرهنگ سازمانی خاص استفاده کرد. تفکر ناب این فرهنگ سازمانی را ارایه می‌کند.  در راستاي پياده سازي سيستم ناب در اداره كل و به تبع آن حذف موداهاي موجود  ، در گام نخست  اقدام به  شناسايي ارزش از ديدگاه ارباب رجوع  گرديد  و گزارش مبسوطي در مورد آن  تهيه شد و مشخص شد در اداره كل  كدام يك از فرآيندهاي موجود از ديدگاه ارباب رجوع ارزش محسوب مي شود.

قديمي ادامه داد: درراستاي حذف مودا ها  تيم دومين  گزارش عملكرد از موداهاي موجود در اداره كل  را در تاريخ 4/8/94ارائه كرد و اين گزارش را از طريق اتوماسيون اداري  به همه همكاران ارسال نمود ،شايان ذكر است  گزارشات  بعدي نيز به صورت ماهانه ارائه خواهند شد. 

مشخصات:
نظرات: *