پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​مدير اجرايي دفتر نمايندگي جمعيت طرفداران ايمني راهها در استان تهران انتخاب گرديد.

تاریخ انتشار: 1394/07/25

  ​مدير اجرايي دفتر نمايندگي جمعيت طرفداران ايمني راهها در استان تهران انتخاب گرديد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل  حمل ونقل وپايانه ها ي استان تهران  ، در جلسه‌ای که باحضور مديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران مدير عامل دفتر جمعيت طرفداران ايمني راهها و مسئول تشكيل دفتر نمايندگي وديگر اعضاي هیئت اجرايي درمحل محل سالن جلسات انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایران برگزار شد  مدير اجرايي دفتر نمايندگي جمعيت طرفداران ايمني راههاي استان تهران با اجماع آراء هئيت اجرايي انتخاب  گرديد .

در این جلسه  حسن عبدالملكي به عنوان مسئول هئيت موسس دفتر نمايندگي تهران جمعيت طرفداران ايمني راهها ضمن اشاره به فعالیت‌های صورت گرفته اظهار داشت:در انتخاب مدير اجرايي استان از تشکل‌های مردم نهاد غیر دولتی (بخش خصوصي )استفاده مي گرددو دستگاه‌های دولتی به عنوان پشتیبان این تشکل‌ها به خدمت‌رساني مي پردازند

سپس بخارايي مديرعامل دفتر طرفداران جمعيت ايمني راهها گفت : تشكيل دفتر نمايندگي در استان تهران يك مسئوليت سنگين از لحاظ الگوي رفتاري وتشكيلاتي براي مابقي تشكلهاست و مي تواند يك فرصت مناسبي براي انجام كارهاي مردمي باشد .

رئیس جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها با تاکید بر اینکه توجه به ایمنی راه‌ها واجب کفایی نیست بلکه واجب عینی است، گفت: تا زمانی که حتی یک نفر هم براثر سوانح رانندگی در جاده‌های کشور کشته می‌شود باید جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها دایر باشد

وی با بیان اینکه خانه اول ایمنی خانه حمل و نقل است، گفت: سال‌های پیش اولین جلسه جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها را در خانه حمل و نقل برگزار کردیم زیرا اولین خواهان ایمنی، دست‌اندرکاران حمل و نقل هستند.

بخارايي اظهار داشت :ايجاد يك دفتر مستقل براي ارتقاي ايمني جاده ها  اين بسترسازي را فراهم مي آورد تا همه امكانات را در اختيار گرفته وبا پشتكار زياد از اين هم افزايي بهترين استفاده را ببريم

 بخارایی ادامه داداز آنجايي كه جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها به عضویت کمیسیون ایمنی راه‌ها درآمده است، موضوع ایمنی پایدار در دولت مورد توجه خاص قرار دارد.

در پایان این مراسم با رأی هیأت اجرایی، مهدی تیو با اکثریت آراء به عنوان رئیس هیأت اجرایی دفتر نمایندگی جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها در استان تهران منصوب شد.

گفتني است اسامي هئيت اجرايي دفتر جمعيت طرفداران ايمني راههاي استا نتهران به شرح ذيل مي باشد :

آقاي حاجي ابراهيمي ،مرادي هرندي ،صداقت ،فرجي ،مهرآرا ء،عبدالملكي ،غفاري ،موذني ،تيو،سروش ،بيات ،شفيعي ،عوض بخش ،نوذري ،ابوالفضلي ،كاوه ،كرداري وخانمها دودل و فتحي جو مي باشد

 

 

 مشخصات:
نظرات: *