پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
ولادت با سعادت دهمين اختر تابناك آسمان ولايت وامامت مباركباد

تاریخ انتشار: 1394/07/07

​مدينه است و طلوع خورشيدي ديگر در خانه امامت.

مدينه است و شكوفايي دهمين بهار ولايت؛ بهاري كه از شكوفه هاي آسماني اش، "هدايت" مي شكفد و " هادي" امت را به تماشاگران عالم لاهوت معرفي مي كند.

تبارك الله از حضور دهمين حجت خداونددر زمين.تبارك الله از حضور آسماني فرزندي از فرزندان حضرت رسول صلي الله عليه و آله.تبارك الله از حضور خورشيد پر فروغ هدايت.

مي آيد؛هم نام مولايي  كه مجموع صفات الهي است. اصل و فرع تمام اوصاف حسنه."علي" است؛ همانند نيايش. در شجاعت و غيرت، در كمال و كرامت، در عبادت و تسبيح، در مناعت وجود.

او تبلور انديشه هاي الهي در عصر خويش است. مي آيد:

بلاغت علي (ع) در بيان، صداقت زهرا(س) در نفس، كرامت حسن(ع) در نفس، شهامت حسين(ع) در دل، عبادت سجاد (ع) در جبين، شرافت باقر(ع) در وجود، صلابت جعفر(ع) در ضمير، نجابت كاظم(ع) در شان،سخاوت جواد(ع) در جود.

مي آيد تا از مدينه تا سامرا، مسير تازه اي از جاده هاي هدايت را فراراه گمگشتگان بگشايد.

مي آيد تا " متوكلين" گم كرده مسير" توكل" را، سير الي الله بياموزد.
مشخصات:
نظرات: *