پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
واگذاري ساخت ونصب دو دستگاه پل عابر پياده درمحورهاي رباط كريم شهريار ورباط كريم وهن آباد

تاریخ انتشار: 1394/06/31

​آگهي مناقصه عمومي  يك مرحله اي –نوبت اول 

موضوع واگذاري ساخت ونصب دو دستگاه پل عابر پياده درمحورهاي رباط كريم شهريار ورباط كريم وهن آباد 

زمان دريافت اسناد :5روز اداري پس از انتشار آخرين آگهي 

محل دريافت اسناد: مراجعه حضوري (به آدرس تهران خيابان شهيد سپهبد قرني – خيابان شهيد كلانتري غربی-  پلاك80 (روبروي سفارت لبنان) طبقه سوم اداره پيمان ورسيدگي    ويا دريافت اينترنتي (از آدرس http:/iets.mporg.ir)

مهلت ارائه اسناد : به مدت 10 روز از زمان انقضاي دريافت اسناد

زمان بازگشايي پاکتها: پيشنهادات واصله در زمان مشخص شده در اسناد بازگشايي خواهند شد.

مبلغ واريزي جهت شركت درمناقصه  : 

1-مبلغ تضمين شركت در مزايده   000/000/271ريال بابت اجاره هر غرفه  مي باشد 

   محل تحويل اسناد: دبيرخانه كميسيون ارزيابي معاملات به نشاني بالا

•جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت http:/iets.mporg.ir مراجعه شود.

•توضيح : درصورت مراجعه حضوري نماينده براي دريافت اسنادمناقصه ،ارائه معرفينامه رسمي شركت الزامي ميباشد 

روابط عمومي 

اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران 
مشخصات:
نظرات: *