پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
واگذاري بهره برداري از غرفه هاي تعميرگاهي درپايانه كالاي استان تهران بصورت اجاره وبدون اخذ سرقفلي

تاریخ انتشار: 1394/06/31

​ منبع :روابط عمومي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران 

آگهي مزايده  عمومي  يك مرحله اي  نوبت دوم 

موضوع :واگذاري بهره برداري از غرفه هاي تعميرگاهي درپايانه كالاي استان تهران بصورت اجاره وبدون اخذ سرقفلي  

1-غرفه با كاربري آپاراتي در فاز 2           2-غرفه با كاربري جلوبندي سازي وميزان فرمان در فاز 2

زمان دريافت اسناد :5روز اداري پس از انتشار آخرين آگهي 

محل دريافت اسناد: مراجعه حضوري (به آدرس تهران خيابان شهيد سپهبد قرني – خيابان شهيد كلانتري غربی-  پلاك80 (روبروي سفارت لبنان) طبقه سوم اداره پيمان ورسيدگي ويا دريافت اينترنتي (از آدرس http:/iets.mporg.ir)

مهلت ارائه اسناد : به مدت 10 روز از زمان انقضاي دريافت اسناد

زمان بازگشايي پاکتها: پيشنهادات واصله در زمان مشخص شده در اسناد بازگشايي خواهند شد.

مبلغ واريزي جهت شركت درمزايده ها : 

1-مبلغ  000/000/44ريال بابت  تضمين شركت در مزايده  مي باشد 

  محل تحويل اسناد: دبيرخانه كميسيون ارزيابي معاملات به نشاني بالا

•جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت http:/iets.mporg.ir مراجعه شود.

•توضيح : درصورت مراجعه حضوري نماينده براي دريافت اسنادمزايده  ،ارائه معرفينامه رسمي شركت الزامي ميباشد 

روابط عمومي 

اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران 
مشخصات:
نظرات: *