پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​بررسي وضعيت خطوط سواري راني واتوبوسراني تهران –زنجان

تاریخ انتشار: 1394/06/31

​بررسي وضعيت خطوط سواري راني واتوبوسراني تهران –زنجان

 در نشستي با حضور مدير كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران و ومدير كل حمل ونقل وپايانه هاي استان زنجان، معاونين وروساي اداره مسافر دو استان ومديران تشكلهاي صنفي استان تهران وزنجان  مسائل و مشكلات حمل ونقل مسافر بين استان تهران واستان زنجان بررسي گرديد .

در ابتداي اين جلسه حميدر ضا شهركي ثانوي ضمن ارائه گزارشي از وضعيت موجود خطوط سواري راني و اتوبوسراني  ازمبداء تهران به زنجان گفت : همكاري وهماهنگي بين ادارات كل حمل ونقل وپايانه هاي استانها وهمچنين اتحاديه وانجمن صنفي رانندگان باعث هم افزايي و همكاريهاي منطقه اي باعث تداوم نقاط قوت استانها گرديده در نهايت  منجر به رضايتمندي مسافرين خواهد شد 

وي با اشاره به بالا بودن سن ناوگان خط زنجان گفت: باتوجه به اينكه سن ناوگان اتوبوس در مسير تهران-زنجان  بالا مي باشد و بصورت مطلق بايد 10 سال باشد لذا از ابتداي سال 1395 ناوگان اتوبوس از سال 1384به پائين اجازه ورود به پايانه مسافربري جهت حمل مسافر در مسير قزوين را ندارند. ضمنا" سواري هاي كرايه مدل 1384 نيز تا پايان سال 94 فرصت دارند نسبت به نوسازي ناوگان خود با همكاري اتحاديه سواري كرايه اقدام نمايند. بديهي است از اول فروردين ماه سال 1395 شركت از ارائه سرويس به سواريهاي فوق خودداري خواهد نمود.

شهركي ثانوي با تاكيد بر  توانمندسازي شركت هاي حمل و نقل گفت: يكي از بزرگترين مشكلات حمل و نقل مسافر خودمالكي بودن ناوگان مي باشد هر چه قدر شركت ناوگان متعلق به خود را داشته باشد قدرت بيشتري در استفاده بهينه و مديريت خدمات حمل و نقل و سرويس دهي دارد. با توجه به اينكه بيشتر اتوبوسهاي مسير تهران –زنجان مربوط به زنجان مي باشد لذا شركتهاي حمل ونقل مستقر در تهران بايستي به اند ازه 20درصد ناوگان موجود را بنام شركتهاي حمل ونقل تهران نموده و تا پايان سال جاري اسناد  آن را به اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي استان تهران ارائه نمايند همچنين عمر ناوگان وارد شده  نبايستي بيش از 5 سال باشد.

الزام شركت ها به صدور بليط براي مسافران خط زنجان ، نصب حقوق مسافر و كرايه حمل و نقل مسافر در ديد مسافران، همنام سازي شركت هاي مبدا و مقصدو بغل نويسي ناوگان عمومي سواري كرايه با آرم و نام شركت از ديگر مواردي بود كه مدير كل حمل و نقل و پايانه هاي استان تهران عنوان  كرد و گفت: با توجه به اينكه تعداد 2شركت حمل ونقل  در زنجان با يك شركت در تهران  قرارداد همكاري دارند لذا بايستي قرارداد شركتها و همنامي آنان بصورت شركت به شركت حداكثر تا 30/08/94 انجام گردد 

وي به مصوبات اين جلسه اشاره كرد و گفت: در اين جلسه مقرر شد با همكاري با سازمان پايانه ها و پارك سوارهاي شهرداري تهران نسبت به نصب سامانه پلاك خوان خودرو جهت نظارت بيشتر  و كنترل موارد خاص در بخش سواري راني  اقدامات لازم بعمل آيد.

از ديگر موارد مطروحه دراين جلسه كنترل لوازم وتجهيزات ايمني در وسيله نقليه عمومي توسط شركت ها  واستفاده از هرگونه جارچي و واسطه ،از طرف شركتهاي مسافربري  مستقر در پايانه  ممنوع بوده و در صورت مشاهده با شركت متخلف برابر مقررات بر خورد خواهد شد.

در خاتمه شهركي ثانوي فعال شدن خدمات CIPاز طرف شركتهاي مستقر در استان زنجان وتهران را در بخش اتوبوسراني را مورد تاكيد قرار داد وگفت :كليه  شركتهاي جديد كه مي خواهند در مسير تهران – زنجان  فعاليت نمايند  مي بايست   در چارچوب مقررات نسبت به انعقاد قرارداد همكاري اقدام نمايند
مشخصات:
نظرات: *