پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
:اجاره 4باب غرفه حمل ونقل يواقع در فاز 2پايانه كالاي استان تهران (نسيم شهر )درقالب قرارداد اجاره وبدون اخذ سرقفلي

تاریخ انتشار: 1394/06/28

​آگهي مزايده عمومي  يك مرحله اي –نوبت سوم 

موضوع :اجاره 4باب غرفه حمل ونقل يواقع در فاز 2پايانه كالاي استان تهران (نسيم شهر )درقالب قرارداد اجاره وبدون اخذ سرقفلي  

زمان دريافت اسناد :5روز اداري پس از انتشار آخرين آگهي 

محل دريافت اسناد: مراجعه حضوري (به آدرس تهران خيابان شهيد سپهبد قرني – خيابان شهيد كلانتري غربی-  پلاك80 (روبروي سفارت لبنان) طبقه سوم اداره پيمان ورسيدگي    ويا دريافت اينترنتي (از آدرس http:/iets.mporg.ir)

مهلت ارائه اسناد : به مدت 10 روز از زمان انقضاي دريافت اسناد

زمان بازگشايي پاکتها: پيشنهادات واصله در زمان مشخص شده در اسناد بازگشايي خواهند شد.

مبلغ واريزي جهت شركت درمزايده  : 

1-مبلغ تضمين شركت در مزايده   000/000/290ريال بابت اجاره هر غرفه  مي باشد 

    محل تحويل اسناد: دبيرخانه كميسيون ارزيابي معاملات به نشاني بالا

•جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت http:/iets.mporg.ir مراجعه شود.

•توضيح : درصورت مراجعه حضوري نماينده براي دريافت اسنادمزايده  ،ارائه معرفينامه رسمي شركت الزامي ميباشد 

روابط عمومي 

اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران 
مشخصات:
نظرات: *