پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​از تلاشهاي انجام شده طرح برخط سازي مراكز معاينه فني تقدير شد

تاریخ انتشار: 1394/06/23

​از تلاشهاي انجام شده طرح برخط سازي مراكز معاينه فني تقدير شد

به گزارش روابط عمومي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران  عارف رومينا معاون فني اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان تهران با اشاره به فعاليتهاي صورت گرفته در 3فاز برخط سازي مراكز معاينه فني  گفت :از آنجاييكه صدور مجوز ونظارت بر فعاليت مراكز معاينه فني سنگين كشور طبق قوانين برعهده سازمان راهداري است لذا اين طرح برخط سازي مراكز معاينه فني با هدف ساماندهي وارتقاي وضعيت موجود وبه حداقل رساندن تخلفات احتمالي در صدور گواهي نامه معاينه فني وهمچنين فراهم نمودن بستري مناسب براي نظارت برعملكرد از سال گذشته آغاز گرديده وبه همت وپيگير مجموعه دفاتر ستادي وهمكاري مديران مراكز معاينه فني سنگين درقالب سه فار تكميل وآخرين مرحله آن در تير ماه سالجاري با نيل به اهداف تعيين شده پايان گرفت .

وي در خصوص اقدامات صورت گرفته در فاز سوم عنوان كرد : اين طرح با نصب دوربين هاي پلاك خوان وآنلاين  در 9مركز معاينه فني استان  به منظور شناسائي خودكار پلاك خودرو در هنگام ورود به معاينه فني در مراكز فعال استان در تيرماه سالجاري  اجرا گرديد و بدين ترتيب مشخصات وسايل نقليه به همراه تصوير پلاك آنها از طريق سامانه بصورت آنلاين در اداره كل حمل و نقل و پايانه ها قابل مشاهده مي باشد .

اين مقام مسئول اظهار اميدواري كرد وگفت :اميد است با بهره برداري ورصد وپايش مستمر سامانه ايجادي ،با ارائه نقطه نظرات اصلاحي در راستاي نواقص احتمالي وبهبود عملكرد آن اقدام گرديده وشاهد بالندگي روز افزون وايفاي نقش متناسب سامانه در ارتقاي وسايل ايمني وسايل نقليه سنگين كشور باشيم .

اين گزارش مي افزايد :مدير كل دفتر آمار ،ايمني وترافيك  سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي از اقدامات مفيد وموثر ادارات كل حمل و نقل و پايانه هاي سراسر كشور واز تلاشهاي انجام شده طرح برخط سازي مراكز معاينه فني تقدير گرديد .​مشخصات:
نظرات: *