پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​ سرويس دهي ناوگان VIP در مسير تهران به قزوين از 15 مهر راه اندازي مي شود

تاریخ انتشار: 1394/06/21

​ سرويس دهي ناوگان VIP  در مسير تهران به قزوين از 15 مهر  راه اندازي مي شود

به گزارش روابط عمومي اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان تهران ، جلسه هم انديشي بين فعالان حمل و نقل جاده اي استان تهران و قزوين كه با حضور مديران كل و معاونين حمل و نقل اين استان ها برگزار گرديد حميد رضا شهركي مديركل حمل و نقل و پايانه هاي استان تهران در اين جلسه گفت: همكاري وهماهنگي بين ادارات كل حمل ونقل وپايانه هاي استانها وهمچنين اتحاديه وانجمن صنفي رانندگان باعث هم افزايي و در نهايت رضايتمندي مسافرين خواهد شد

وي با اشاره بالا بودن سن ناوگان خط قزوين گفت: باتوجه به اينكه سن ناوگان اتوبوس در مسير تهران-قزوين بالا مي باشد و بصورت مطلق بايد 10 سال باشد لذا از ابتداي سال 1395 ناوگان اتوبوس از سال 1384به پائين اجازه ورود به پايانه مسافربري جهت حمل مسافر در مسير قزوين را ندارند. ضمنا" سواري هاي كرايه مدل 1384 نيز تا پايانه سال 94 فرصت دارند نسبت به نوسازي ناوگان خود با همكاري اتحاديه سواري كرايه اقدام نمايند. بديهي است از اول فروردين ماه سال 1395 شركت از ارائه سرويس به سواريهاي فوق خودداري خواهد نمود.

شهركي ثانوي با تاكيد بر  توانمندسازي شركت هاي حمل و نقل گفت: يكي از بزرگترين مشكلات حمل و نقل مسافر خودمالكي بودن ناوگان مي باشد هر چه قدر شركت ناوگان متعلق به خود را داشته باشد قدرت بيشتري در مانور دهي و مديريت خدمات حمل و نقل و سرويس دهي دارد. با توجه به اينكه بيشتر اتوبوسهاي مسير تهران – قزوين مربوط به قزوين مي باشد لذا شركتهاي حمل ونقل مستقر در تهران بايستي به اند ازه 20درصد ناوگان موجود را بنام شركتهاي حمل ونقل تهران نموده و تا پايان سال جاري به اسناد  آنرا به اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي استان تهران ارائه نمايند همچنين سن ناوگان وارد شده  نبايستي بيش از 5 سال ساخت باشد.

وي به مصوبات اين جلسه اشاره كرد و گفت: در اين جلسه مقرر شد با همكاري با سازمان پايانه ها و پارك سوارهاي شهرداري تهران نسبت به نصب دوربين نظارت تصويري جهت نظارت بيشتر  و كنترل موارد خاص در بخش سواري راني  اقدامات لازم بعمل آيد.

الزام شركت ها به صدور بليط براي مسافران خط قزوين، نصب حقوق مسافر و كرايه حمل و نقل مسافر در ديد مسافران، همنام سازي شركت هاي مبدا و مقصد از ديگر مواردي بود كه مدير كل حمل و نقل و پايانه هاي استان تهران عنوان  كرد و گفت: با توجه به اينكه تعداد شركتهاي حمل ونقل  در قزوين با يك شركت در تهران  قرارداد همكاري دارند لذا بايستي قرارداد شركتها و همنامي آنان بصورت شركت به شركت تا حداكثر 30/10/94 انجام گردد و تعداد 7شركت در تهران با همان تعداد شركت در قزوين همنام شوند.

-باتوجه به درخواست اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي استان قزوين يكي از شركتهاي تهران نسبت به انعقاد قرارداد با يكي از شركتهاي طرف قرارداد در بوئين زهرا نسبت به ايجاد خط سواري راني اقدام لازم صورت پذيرد.

-با همكاري و هماهنگي با سازمان پايانه ها و پارك سوارهاي شهرداري تهران نسبت به ايجاد يك لاين  از درب ورودي سواري كرايه  در پايانه مسافربري غرب  ، اتومبيلهاي سواري كه قصد دارند نسبت به پياده نمودن مسافر در بيرون از پايانه اقدام نمايند با ايجاد لاين جديد مسافران را به داخل پايانه آورده و در محوطه شركتهاي سواري كرايه پياده نمايند

-از ديگر موارد مطروحه دراين جلسه استفاده از هرگونه جارچي و واسطه ،از طرف شركتهاي مسافربري  مستقر در پايانه  ممنوع بوده و در صورت مشاهده با شركت متخلف برابر مقررات بر خورد خواهد شد.​مشخصات:
نظرات: *