پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
« معاينات سلامت شغلي رانندگان حمل و نقل عمومي جاده‌اي »

تاریخ انتشار: 1394/06/15

​فراخوان همكاري

« معاينات سلامت شغلي رانندگان حمل و نقل عمومي جاده‌اي »

در راستای تداوم و گسترش  طرح صحت و سلامت شغلی رانندگان  حمل ونقل  عمومي جاده‌اي و به منظور ارتقاء کيفی سطح معاينات و استفاده بهينه از کليه امکانات تخصصی موجود در سطح کشور بر اساس دستورالعمل مشترك نحوه انجام معاينات شغلي ويژه رانندگان في‌مابين مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دفتر حمل و نقل كالا و مسافر وقت سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، از کليه مراكز تخصصي، شركت‌ها و افراد مجاز ارائه دهنده خدمات طب کار که دارای مجوز فعاليت معتبر در زمينه معاينات سلامت شغلي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي می‌باشند دعوت به همکاری به عمل می‌آيد.

مدارک مورد نیاز :

1) تصوير مجوز ارائه خدمات طب کار در زمينه معاينات سلامت شغلي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

تذکر 1: در صورتيكه متقاضي يك مؤسسه / شركت حقوقي باشد مي‌بايست تصوير اساسنامه تأسيس  و آخرين روزنامه رسمي كه شامل اسامي اعضاي هيئت مديره و صاحبان حق امضا مي‌باشد نيز ارسال گردد.

2) رزومه و سوابق کاری 

3) تصوير شناسنامه و کارت ملی مدير مركز/ مؤسسه/ شركت و مسئول فنی 

4) تصوير اجاره نامه يا سند مالکيت محل انجام معاينات 

5) تصوير مجوز آزمايشگاه تشخيص طبی مورد تائيد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

6) تصوير قرارداد همكاري با آزمايشگاه تشخيص طبی 

7) پلان محل انجام معاينات شامل ابعاد و جانمايی مکان معاينات بالينی، بينايي، شنوائي، روانسنجي و ساير اقدامات پاراکلينيک

تذکر 2: مكان معرفي شده جهت معاينات، مي‌بايست حداقل داراي 5 اتاق مجزا جهت انجام معاينات اديومتري، اپتومتري، روانسنجي، معاينه پزشك، بايگاني و همچنين سالن انتظار باشد.

8) تصوير مدارک تخصصی و قرارداد مسئول فنی و کارشناسان اديولوژيست، اپتومتريست و روانشناس طرف قرارداد 

تذکر 3: در اختيار داشتن وسايل مورد نياز اپتومتری جهت اصلاح حدت بينايی و تعيين نمره عينک همچنين اتاقک آکوستيک و دستگاه استاندارد اديومتری برای اندازه گيری شنوايی از راه هوايی و استخوان الزامی است. ضمناً در صورت ارائه و استفاده از دستگاه Vision Screener، يا تابلو بينايي سنجي ديجيتال استاندارد ارسال مدارك مربوط به قرارداد اپتومتريست الزامي نمي‌باشد و مي‌بايست مدارك مبتني بر در اختيار داشتن دستگاه Vision Screener و يا تابلو بينايي سنجي ديجيتال استاندارد ارسال گردد.

تذکر 4: انجام تست روانسنجي به صورت پرسشنامه و با استفاده از نرم‌افزار MMPI صورت مي‌گيرد. لذا ترجيحاً جهت انجام تست مذكور، نياز به يك نفر روانشناس باليني مي‌باشد.

از کليه مراكز تخصصي، شركت‌ها و افراد مجاز ارائه کننده خدمات طب کار دارای مجوز معتبر دعوت  می نمايد نسبت به ارسال مستندات به ترتيب فوق با ذكر دقيق نام مركز/ شركت/فرد متقاضي، نشاني، شماره تلفن تماس(به همراه كد شهر)، دور نگار و پست الکترونيک حداکثر تا 15 روز پس از تاريخ درج آگهی به نشانی :              تهران -  بلوار كشاورز- خيابان فلسطين جنوبي- خيابان دمشق پلاك 17 - طبقه همكف- دبيرخانه مركزي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي (كد پستي 1416753941) از طريق پست پيشتاز اقدام نمايند.

تذکر 5: لازم است كليه مدارك موردنياز فوق، به صورت كاغذي در قطع A4  و همچنين به صورت فايل PDF در قالب لوح فشرده ارسال گردد. 

تذکر 6: عنوان " طرح صحت و سلامت رانندگان- فراخوان سال 94 " حتماً بر روي پاكت ارسالي قيد گردد.

بديهي است در صورت عدم انجام هر يك از مراتب فوق، درخواست متقاضي در فراخوان مربوطه شركت داده نخواهد شد.

در صورت کسب امتياز قابل قبول درمرحله اول، ارائه اصل مدارک درخواست شده الزامي بوده و در بررسی نهايی و بازديد از محل اعلامي انجام معاينات، چنانچه مدارك ارائه شده مورد تائيد قرار نگيرد امتياز اعلام شده باطل گرديده و نام مركز/شركت/فرد از فهرست ارزيابی خارج خواهد شد.

 اين فراخوان در مدت مذكور در سايت سازمان به آدرس www.rmto.ir  قابل رويت مي باشد.

 مدارک تحويلی مسترد نشده و به مدارک تحويل شده پس از پايان وقت تعيين شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

توجه: اين فراخوان صرفا به منظور شناسايي مي باشد و هيچ گونه تكليفي براي سازمان در قبال شركت كنندگان در فراخوان ايجاد نخواهد كرد.


سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي
مشخصات:
نظرات: *