پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​ممنوعيت صدور وتمديد گواهينامه رانندگا ن بي سواد

تاریخ انتشار: 1394/05/27

​ممنوعيت صدور وتمديد گواهينامه رانندگا ن بي سواد

به گزارش روابط عمومي اداره كل صدور وتمديد گواهينامه رانندگان  بي سواد ممنوع گرديد .

روابط عمومي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران اعلام كرد از صدور وتمديد كارت هوشمند رانندگان بي سواد زير پنجاه سال خودداري مي گردد .

 منوچهر فلاح با استناد به بند 3تصويب نامه شماره 145901/ت 50117ه مورخ 2/12/93هيات وزيران اشاره كرد وگفت :از ابتداي سال 1395راهنمايي ورانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران از صدور وتمديد گواهينامه رانندگي افراد  بي سواد زير پنجاه سال خود داري مي نمايد وصدور وتمديد گواهينامه اين گروه از رانندگان منوط به اخذ وارائه مدرك تحصيلي دوره سواد آموزي خواهد بود .

وي در ادامه يادآور شد: ارائه گواهينامه رانندگي معتبر بعنوان يكي از مدارك اصلي جهت صدور وتمديد كارت هوشمند رانندگان مي باشد لذا رانندگاني كه گواهينامه معتبر نداشته باشند بالطبع كارت هوشمند براي آنها تمديد نمي گردد بنابراين توصيه مي گردد رانندگاني كه مشمول مصوبه هيات وزيران مي شوند در صورت تمايل به ادامه كار مي بايست مدرك تحصيلي مذكور را ارائه نمايند تا از بروز مشكل براي آنها جلوگيري شود 

 رئيس روابط عمومي اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان تهران تعداد مشمولين اين طرح در استان تهران را 14نفر اعلام نمود وافزود :اطلاع رساني لازم به انجمن صنفي حمل ونقل رانندگان كشور وتهران وشركتهاي حمل ونقل استان تهران و افراد مورد بحث صورت گرفته وهمچنين از طريق سامانه پيام كوتاه ،درصورت وجود  شماره تلفن همراه رانندگان مشمول اطلاع رساني مي گردد .
مشخصات:
نظرات: *