پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
انتقال تصاوير دوربين¬هاي نظارت تصويري جاده¬اي به پايانه¬هاي مسافري استان

تاریخ انتشار: 1394/05/27

انتقال  تصاوير دوربين¬هاي نظارت تصويري جاده¬اي به پايانه¬هاي مسافري استان 

به گزارش روابط عمومي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران به نقل از حميدرضا شهركي ثانوي تصاوير دوربين هاي نظارت تصويري جاده اي به پايانه هاي مسافري استان انتقال يافت .

وي گفت :دوربين¬هاي نظارت تصويري جاده¬اي از جمله سامانه¬هاي مورد استفاده در مركز مديريت¬ راه-هاي استان مي¬باشد كه به واسطه آن امكان نظارت مستمر و زنده بر وضعيت ترافيك و شرايط آب و هوايي حاكم بر مسير فراهم مي¬گردد.

وي يادآور شد اين كار با هدف آگاهي رساني به مسافران استفاده كننده از ناوگان عمومي جاده¬اي و ارائه اطلاعات لحظه اي به آن¬ها از وضعيت تردد در سطح جاده¬هاي استان بسترهاي لازم جهت انتقال و نمايش اين تصاوير در پايانه¬هاي مسافري استان تأمين و در حال حاضر نمايش تصاوير زنده جاده¬اي از طريق دفاتر اداره كل حمل و نقل و پايانه¬هاي استان در سالن انتظار پايانه¬هاي مسافري تهران صورت  مي پذيرد .
مشخصات:
نظرات: *