پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​طرح نوسازي ناوگان حمل ونقل عمومي باري اعلام شد

تاریخ انتشار: 1394/04/20

​طرح نوسازي ناوگان حمل ونقل عمومي باري اعلام شد


در راستاي نوسازي ناوگان حمل ونقل عمومي باري و تقويت بنيه مالي متقاضيان نوسازي ناوگان براي كاميونهاي با برندهاي اروپايي و كره اي تا سقف 3000 ميليون ريال و حداكثر 70% قيمت آنها تسهيلات با بهره 12% به متقاضيان پرداخت خواهد شد.

حميد رضا شهركي ثانوي مديركل حمل ونقل و پايانه هاي استان تهران با اعلام اين خبر همچنين عنوان نمود براي كاميونهاي كشنده با برندهاي چيني و روسي تا سقف  قيمتي 2000ميليون ريال  معادل 70% قيمت آنها تسهيلات با بهره 15% پرداخت خواهد شد.

وي همچنين اعلام داشت متقاضيان طرح نوسازي  مي توانند بر اساس فرآيند تعريف شده با در دست داشتن كارت هوشمند خودروي فرسوده به شركت خودرو ساز مراجعه و در صورت حائز شرايط بودن  پيش فاكتور خريد دريافت و نسبت به ثبت نام در سامانه نوسازي ناوگان به آدرس

ايميل www.nosazi.rmto.irاقدام نمايند

 كه در اين مرحله شركت خودرو ساز حداكثر معادل 5% قيمت خود رو را بعنوان پيش پرداخت از متقاضي اخذ مي نمايد.و پس از آن نيز مراحل مربوط به معرفي به بانك عامل يا ليزينگ طرف قرارداد با سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي و سير مراحل اسقاط خودرو فرسوده به ترتيب تعيين شده و در فرآيند اجرا خواهد شد. و پس از اخذ تسهيلات و دريافت كاميون جديد سند به نام ليزينگ و يا بانك عامل (اجاره به شرط تمليك)صادر خواهد شد.
مشخصات:
نظرات: *