پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​يانه كالاي تهران ساماندهي مي شود

تاریخ انتشار: 1394/04/09

به گزارش روابط عمومي اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي استان  تهران  حسن عبدالملكي معاون حمل ونقل اداره كل اعلام كرد اقداماتي در خصوص ساماندهي حمل ونقل كالا و بهبود وضعيت موجود پايانه كالا تهران  صورت گرفته است وي ياد آور شد كه اطلاع رساني وسيعي در محيط پايانه كالا با نصب تعداد زيادي بنر با درج  ميزان مجاز كارمزد  (كميسيون) شركت ها و موسسات حمل ونقل (داخل پايانه 8 درصد خارج از پايانه 10 درصد و كالاي خرده بار 15 درصد و سيمان 6 درصد  كرايه حمل ) و درج شماره سامانه پيامكي  ،صندوق پستي و شماره تلفن هاي صنوف مربوطه و مدير پايانه درج شده است تا در صورت هر گونه مشكل پيش آمده براي رانندگان بتوانند با اداره كل ارتباط برقرار كنند 

عبدالملكي ازديگر اقدامات را تشكيل كارگروهي متشكل از نمايندگان صنف شركت هاي حمل ونقل و رانندگان  و روساي  ادارات حمل ونقل كالا و بازرگاني  ،مدير پايانه  دانست وافزود :  ايجاد گشت هاي بازرسي مشترك با هماهنگي و همكاري سازمان صنعت و معدن و تجارت استان از شش ماهه دوم سال1393 شروع شده و در صورت وجود شكايت و اخذ كميسيون هاي غير متعارف از رانندگان با متخلفين برخورد لازم انجام مي شود وي نتيجه گشتها ي مشترك را بر خورد با 180 مورد تخلف عنوان كرد كه رسيدگي و برخورد لازم با متخلفين صورت گرفته است .

معاون حمل ونقل ادامه داد :علاوه بر اين  گشت ، كنترل هاي دروازه اي مشترك با ايجاد تيم بازرسي متشكل از پليس راه شرق و غرب استان و نمايندگان صنوف مربوطه  ونمايندگان اداره كل تشكيل گرديده كه تاكنون بيش از  40 مورد تخلف گزارش و با آنها برخورد شده است

 همچنين وي تاكيد نمود : گزارش اين تخلفات طي نامه اي به ادارات كل حمل ونقل و پايانه هاي سراسر كشور اعلام شده كه موارد تخلفات شركت هاي و موسسات حمل ونقل و رانندگان  مربوط به استان تهران را به اداره كل گزارش نمايند تا پس از رسيدگي هاي لازم در كميسيون هاي مربوطه اقدامات پيشگيرانه بعمل آيد .

معاون حمل ونقل استان نتايج كنترل ها و بارزرسي هاي انجام شده در ماههاي اخير مفيد ارزيابي كرد و گفت 159 پرونده تخلفات شركت ها وموسسات حمل ونقل در كمسيون ماده 12 استان رسيدگي شده است و 284 پرونده تخلفا ت شركت هاي كه براي بار دوم مرتكب تخلف شده بودند به كمسيون ماده  12 دفتر حقوقي  سازمان راهداري و حمل ونقل جادهاي كشور ارسال گرديد و انجمن صنفي شركت ها و موسسات كالاي تهران تاكنون راسا" به 160 مورد تخلفات رجوع شده رسيدگي نموده و تذكرات لازم را به مديران شركت ها داده است 

عبدالملكي در پايان ياد آور شد كه اداره كل استان از نظر رسيدگي به تخلفات شركت ها و موسسات حمل ونقل رتبه چهارم را  در سطح كشور به خود اختصاص داده است 
مشخصات:
نظرات: *