پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​افزايش10دستگاه تردد شماردر محور تهران- فيروكوه

تاریخ انتشار: 1394/01/16

در ابتداي سال جاري تعداد تردد شمارهاي منصوبه در محور تهران-فيروزكوه به ميزان 10 دستگاه افزايش يافت.


امير مهرآرا رئيس مركز مديرت راههاي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران  با اعلام اين خبر كه 

تعداد كل تردد شمارها  درمحور تهران –فيروزكوه به 18 دستگاه رسيد ،گفت :در حال حاضر در 9 مقطع از محور مذكور در سمت رفت و برگشت دستگاه هاي تردد شمار برخط وجود دارد كه اطلاعات لحظه¬اي ترافيك را در اختيار مركز مديريت راه هاي اين اداره كل و كشور قرار مي¬دهد. 

وي مهمترين اهداف افزايش تعداد تردد شمارهاي محورهاي مذكور ايجاد امكان براي دريافت اطلاعات دقيق¬تر

 از سرعت متوسط وسايل نقليه و زمان سفر آن ها در كل مسير و ارائه اطلاعات جامع¬تر به مسافران جاده¬اي در سطح استان برشمرد و افزود: مقاطع داراي تردد شمار در اين محور  را مي توان به كمربندي جنوبي رودهن (پرديس-رودهن)، رودهن-دماوند، دماوند-گيلاوند، گيلاوند-آبسرد، آبسرد-سربندان، سربندان-امين آباد، 

امين آباد-سه راهي ارجمند، سه راهي ارجمند-فيروزكوه و فيروزكوه-گدوك) اشاره نمود .

 مهرآرا اظهار داشت  باتوجه به تعدد ورودي و خروجي¬هاي منتهي به دو محور فيروزكوه و هراز در استان و تغييرات در ماهيت ترافيكي اين مقاطع افزايش تعداد تردد شمارهاي در هر دو مسير مذكور در دستور كار اين اداره كل

 قرار داشت كه در پي پيگيري¬هاي صورت گرفته اين مهم تحقق يافت. 
مشخصات:
نظرات: *