پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
واگذاري بهره برداري از تعداد 4دستگاه تابلوي تبليغاتي واقع در پايانه بار تهران (نسيم شهر )

تاریخ انتشار: 1393/09/12

منبع :روابط عمومي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران آگهي مزايده عمومي يك مرحله اي (نوبت دوم )موضوع :واگذاري بهره برداري از تعداد 4دستگاه تابلوي تبليغاتي واقع در پايانه بار تهران (نسيم شهر )زمان دريافت اسناد :5روز اداري پس از انتشار آخرين آگهي محل دريافت اسناد: تهران خيابان شهيد سپهبد قرني – خيابان شهيد كلانتري غربي- پلاك80 (روبروي سفارت لبنان) طبقه اول اتاق 116مهلت ارائه اسناد : به مدت 10 روز از زمان انقضاي دريافت اسنادزمان بازگشايي پاکتها: پيشنهادات واصله در زمان مشخص شده در اسناد بازگشايي خواهند شدمبلغ واريزي جهت شركت در مزايده: 1-مبلغ 000/000/79ريال بابت تضمين شركت در مزايده مي باشد محل تحويل اسناد: دبيرخانه كميسيون ارزيابي معاملات به نشاني بالا•جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت http:/ietsmporgir مراجعه شود•توضيح : درصورت مراجعه حضوري نماينده براي دريافت اسنادمزايده ،ارائه معرفينامه رسمي شركت الزامي ميباشد


مشخصات:
نظرات: *