پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
واگذاري بهره برداري ونگهداري از پاركينگ پايانه حمل ونقل كالاي استان تهران

تاریخ انتشار: 1393/09/17

منبع :روابط عمومي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران آگهي مزايده عمومي يك مرحله اي (نوبت سوم )موضوع :واگذاري بهره برداري ونگهداري از پاركينگ پايانه حمل ونقل كالاي استان تهران زمان دريافت اسناد :5روز اداري پس از انتشار آخرين آگهي محل دريافت اسناد: تهران خيابان شهيد سپهبد قرني – خيابان شهيد كلانتري غربي- پلاك80 (روبروي سفارت لبنان) طبقه اول اتاق 116دريافت اينترنتي به آدرس http:/ietsmporgirمهلت ارائه اسناد : به مدت 10 روز از زمان انقضاي دريافت اسنادزمان بازگشايي پاکتها: پيشنهادات واصله در زمان مشخص شده در اسناد بازگشايي خواهند شدمبلغ واريزي جهت شركت در مزايده ها: 1-مبلغ 000/500/872 ريال بابت تضمين شركت در مزايده مي باشد محل تحويل اسناد: دبيرخانه كميسيون ارزيابي معاملات به نشاني بالا•توضيح : درصورت مراجعه حضوري نماينده براي دريافت اسنادمزايده ،ارائه معرفينامه رسمي شركت الزامي ميباشد روابط عمومي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران


مشخصات:
نظرات: *