پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
8دستگاه تردد شمار ديگر به ترددشمارهاي استان تهران اضافه شد

تاریخ انتشار: 1393/09/10

8دستگاه تردد شمار ديگر به ترددشمارهاي استان تهران اضافه شدمدير كل اداره حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران حمل و نقل و پايانه هاي استان تهران گفت: تعداد دستگاه‌هاي تردد شمار برخط نصب شده در محورهاي ارتباطي برون شهري استان تهران به 53 دستگاه افزايش يافته که اين ميزان نسبت به سال گذشته رشدي معادل 112 درصد داشته است به گزارش روابط عمومي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران حميدرضا شهركي ثانوي اظهار کرد: از تير ماه سالجاري كه تعداد دستگاه‌هاي تردد شمار استان از 25 دستگاه به 53دستگاه افزايش يافته است وي در خصوص محل نصب دستگاه‌هاي جديد افزود: اكثر محورهاي اصلي وشرياني استان مجهز به سيستم برخط شمارش ترافيكي بوده واطلاعات استخراج شده از اين دستگاه ها در مرکز مديريت راههاي استان تجميع شده و علاوه بر تحليل آماري و محتوايي آمارهاي دريافت شده از دستگاه‌هاي ترددشمار، از طريق سامانه پيام کوتاه به صورت هفتگي براي مسئولان استاني ارسال مي‌شود،كه مي توان آن را از مزاياي نصب اين دستگاه هاي در محورهاي ارتباطي دانست که در تدوين برنامه هاي کاربردي ارتقاي ايمني جاده ها در کوتاه مدت و بلندمدت تاثير بسزايي داردشهركي ثانوي خاطرنشان کرد: در اين مرکز همچنين وضعيت ترافيکي راه ها به صورت آنلاين کنترل مي شود تا در صورت بروز مشکلات جوي اطلاعات لازم در اختيار دستگاه هاي ذيربط براي جلوگيري از تردد از اين محورها قرار مي گيرداين گزارش افزود: از آغاز سالجاري تاکنون يعني از فروردين ماه 178ميليون خودرو در محورهاي مواصلاتي استان تهران تردد کرده اندمدير كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران اظهار داشت: تعداد تردد خودرو در محورهاي مواصلاتي استان تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش چشمگيري داشته استهمچنين وي به تردد خودروهاي سبک در اين مدت در محورهاي مواصلاتي استان تهران اشاره کردو گفت: در اين مدت92 درصد از خودروهاي سبک در محورهاي مواصلاتي استان تهران تردد کرده اندكه 8درصد ترددهاي صورت گرفته را خودروهاي سنگين به خود اختصاص داده اند شهركي ثانوي ادامه داد : براي کنترل تردد در محورها توسط دستگاههاي ذيربط، افزايش ايمني تردد جاده‌اي و اطلاع رساني حائز اهميت است


مشخصات:
نظرات: *