پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
مسابقات ورزشي بانوان پايگاه مقاومت بسيج شهيد بهشتي اداره كل حمل ونقل وپايه هايان استان تهران

تاریخ انتشار: 1393/09/08

مسابقات ورزشي بانوان پايگاه مقاومت بسيج شهيد بهشتي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران به مناسبت گراميداشت هفته بسيجبه مناسبت گراميداشت هفته بسيج يک دوره مسابقه تنيس روي ميز ويژه خواهران بسيجي پايگاه مقاومت شهيد بهشتي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران برگزار گرديد براساس گزارش روابط عمومي اين دوره از مسابقه كه به همت سركار خانم واثقي مسئول بسيج خواهران پايگاه مقاومت بسيج شهيد بهشتي در سالن ورزشي اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان تهران اجراشد، خواهران بسيجي در رشته پينگ پنگ با يکديگر به رقابت پرداختند حفظ سلامت و آمادگي جسماني ، ايجاد انگيزه، تلاش بيشتر و احياي روحيه تعامل و نشاط و شادابي در بين خواهران بسيجي از جمله اهداف برگزاري اين مسابقه مي توان ذكر نمود در پايان اين مسابقان به نفرهاي اول تا سوم اين جوايزي اهدا شد


مشخصات:
نظرات: *