پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
چاپ وتوزيع 1500پوستر ويژه حمل ونقل

تاریخ انتشار: 1393/09/26

چاپ وتوزيع 1500پوستر ويژه حمل ونقلبه گزارش روابط عمومي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران در راستاي برنامه ها و اقدامات پيش بيني شده جهت هفته حمل ونقل ،رانندگان وراهداري ،اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي استان تهران همزمان با روز آذربيش از 1500عددپوستر ويژه حمل ونقل رابه استانداري ،فرمانداريهاي استان تهران ، پايانه ها وادارات كل راه وترابري سراسر كشور ،پايانه هاي مسافربري تهران وعوارضي تهران –قم توزيع نموداميني مسئول روابط عمومي اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان تهران ضمن گراميداشت اين ايام به عنوان هفته راهداري وحمل ونقل هدف از چاپ وتوزيع پوسترها را يادآوري اين روز ملي را به عنوان روز حماسه جهاد تخليه بنادر به فرمان معمار كبير انقلاب در سال 1362 و تاسي محض دست اندركاران به ويژه رانندگان عزيز به دستور ملي امر مسلمين زمان اعلام نمود


مشخصات:
نظرات: *