پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
پيام تبريك جناب آقاي كشاورزيان به مناسبت هفته حمل ونقل

تاریخ انتشار: 1393/09/26

به گزارش روابط عمومي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران داودكشاورزيان معاون وزير ورئيس سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي به مناسبت گراميداشت هفته حمل ونقل ،رانندگان و راهداري وبزرگداشت روزحمل ونقل ورانندگان پيام تبريكي صادر نمود كه متن آن به شرح ذيل آمده است


مشخصات:
نظرات: *