پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
طرح کاهش 20 درصدي نرخ بليط اتوبوس در روز سفرسالم با وسايل حمل ونقل عمومي

تاریخ انتشار: 1393/08/14

طرح کاهش 20 درصدي نرخ بليط اتوبوس در روز سفرسالم با وسايل حمل ونقل عموميهمزمان با نامگذاري روز سفر سالم با وسايل نقليه عمومي ،در روز شنبه مورخ 17/08/ 93طرح کاهش 20 درصدي نرخ بليط اتوبوس براي مسافران به مدت يكروز از مبدا تهران اجرا خواهد شد درراستاي برنامه ها واقدامات اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران در دهه ايمني كليه مسافرين مي توانند از تخفيف 20درصدي بليت اتوبوس در روز شنبه مورخ 17/08/93بهره مند گردند به گزارش روابط عمومي ، حميدرضا شهركي ثانوي مدير كل اداره حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران بيان داشت :با اجراي اين طرح، ارتقاي استفاه از وسايل حمل ونقل عمومي افزايش مي يابد درضمن ترغيب وتشويق مسافرين از ناوگان عمومي افزايش يافته ،كه اين امر مي تواند در کاهش ترافيک ترددهاي جاده اي تاثير مثبتي داشته باشد ضمن آن که کاهش آلودگي محيط زيست را نيز به دنبال خواهد داشت وي در پايان اين گفتگو خاطر نشان کرد:هماهنگي هاي لازم و اقدامات مقدماتي براي اجراي اين طرح بين اتحاديه شركتهاي تعاوني مسافربري كشور وانجمن صنفي شركتهاي مسافربري استان تهران صورت پذيرفته است


مشخصات:
نظرات: *