پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
برگزاري دوره آموزشي پدافند غير عامل دراداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران

تاریخ انتشار: 1393/08/18

برگزاري دوره آموزشي پدافند غير عامل دراداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهرانبه مناسبت هفته پدافند غير عامل ،واحد آموزش اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران با همكاري دفتر آموزش وپژوهش استانداري تهران ، "دومين دوره آموزشي پدافند غير عامل" رادر بين كارشناسان و كاركنان اين اداره كل به مدت 12ساعت برگزارنمود به گزارش روابط عمومي اداره كل حمل ونقل استان تهران ، مدير كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران هدف از اجراي اين دوره را ارتقاي سطح آگاهي كارشناسان و كاركنان و كاربردي نمودن مباحث حوزه پدافند غير عامل در بخش حمل و نقل جاده اي دانست وافزود : بر اساس نظرات كارشناسان اين حوزه« پدافند غيرعامل راهي بسوي آرامش اقتصادي ، امنيتي ، فرهنگي و تضمين كننده امنيت پايدار كشور » است لذا توجه به اين موضوع با اهميت ويژه الزامي است و اشاره داشت با اين هدف تلاش شد دراين دوره آموزشي كاركنان ضمن آشنايي با تعاريف و اصطلاحات پدافند غيرعامل، با اصول پدافند غير عامل واهداف كلان پدافند غيرعامل ،مولفه هاي امنيت ملي ،ونيز سياستهاي كلي نظام در خصوص پدافند غيرعامل را بدانند گفتني است كتاب آموزشي تحت عنوان "دانستني هاي پدافند غيرعامل "دربين شركت كنندگان در دوره آموزشي فوق توزيع گرديد


مشخصات:
نظرات: *