پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
تخفيف 20 درصدي معاينه فني خودرو درمراکز معاينه فني استان تهران

تاریخ انتشار: 1393/08/18

تخفيف 20 درصدي معاينه فني خودرو درمراکز معاينه فني استان تهران امروز اعمال مي‌شودمديرکل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران گفت: از امروز خودروهاي استان تهران از تخفيف 20 درصدي معاينه فني برخوردار مي‌شوند حميدرضا شهرکي ثانوي ، در نشست خبري با گزارشگر روابط عمومي اداره کل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران اظهارداشت: با توجه به اهميت دهه ايمني واقدامات صورت گرفته دراين اداره کل ونظربه نامگذاري امروز باعنوان "راه و خودرو ايمن", مراکز معاينه فني خودروهاي سنگين استان ، با اعمال 20درصد تخفيف، خدمات معاينه فني سنگين را ارائه خواهد نمود مديرکل اداره حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران گفت : هدف ازاجراي اين طرح توسط مراكز مورد بحث توجه دادن افکار عمومي به موضوع ايمني وتشويق و ترغيب صاحبان خودرو براي انجام معاينات فني خودرو است ,اين کار سبب ميگردد تا رانندگان ناوگان عمومي جاده اي ترغيب و تشويق گشته تا يک کنترل دقيق و فني بر سلامت خودروي خود داشته و از تردد خودروهاي فاقد معاينات فني جلوگيري شود شهرکي ثانوي اشاره کرد:براساس مطالعات موجود، معاينه خودروها در پيشگيري از سوانح رانندگي جاده اي بسيار تأثيرگذار بوده و هچنين وي باتاکيد براينکه يکي از مهم‌ترين الزامات سفر, معاينه خودرو از نظر ايمني است ,افزود: : نقص فني موجود درناوگان عمومي حمل ونقل برون شهري مي توانديکي ازعوامل مهم مخاطرات و ريسك سفر باشد بنابراين کنترل خودروها و حصول اطمينان از عملکرد ايمني آنها نيز يکي از مهم‌ترين اقداماتي است که بايد به آن توجه جدي شود مديرکل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران يادآورشد: از آنجاييکه مسائل زيست محيطي وکاهش آلودگي ها يک وظيفه همگاني و ملي تلقي مي گردد، لذا توجه ويژه به معاينه فني خودروها ، وتقويت خدمات دهي ناوگان عمومي سالم و استاندارد يكي از راهکارهاي موثر برطرف کردن مشکلات و چالش ها در اين حوزه استوي در ادامه تصريح کرد: در اين زمينه تست هاي لازم در مراکز معاينه فني خودرو به صورت كاملا مكانيزه با تجهيزات نصب شده در اين مراكز انجام مي پذيرد


مشخصات:
نظرات: *