پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
برگزاري دوره اموزشي اطفاءحريق در پايانه مسافربري بيهقي

تاریخ انتشار: 1393/08/17

برگزاري دوره اموزشي اطفاءحريق در پايانه مسافربري بيهقيبه مناسبت دهه ايمني وهمزمان با روز سفر سالم با وسايل نقليه عمومي تعداد قابل توجهي از رانندگان مسافربري برون شهري آموزش هاي اطفاء حريق را براي مواجهه با خطرات احتمالي آتش سوزي را درپايانه مسافربري بيهقي فرا گرفتندمعاون حمل و نقل اداره حمل و نقل و پايانه هاي استان تهران در حاشيه اين کلاس توجيهي و آموزشي در گفت وگو با گزارشگر روابط عمومي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران اظهار داشت: يکي از مقوله هاي بسيار مهم در بحث حمل و نقل و به خصوص حمل مسافر ،توجه به امنيت سفر است، همچنين وي هدف از برگزاري اين دوره آموزشي را ارتقاي سطح آگاهي بيشترو افزايش ميزان آمادگي رانندگان در برابر حوادث احتمالي برون شهري دانست عبدالملكي اظهار داشت : دراين دوره آموزشي كه به همت اداره ايمني وترافيك اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران وبا بهره گيري از كارشناس مجرب سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني درمحل نمازخانه پايانه مسافربري بيهقي برگزار گرديد تعدادي از رانندگان با آموزش هاي لازم در زمينه اطفاءحريق آشنا شدند وي درپايان خاطرنشان كرد: در اين دوره شرکت کنندگان ضمن آشنايي با پديده آتش سوزي و رفتارهاي مناسب فردي و گروهي هنگام وقوع حادثه و پس از آن، راهکارهاي مقابله با حريق و اطفاي آن را نيز بصورت عملي فرا گرفتند


مشخصات:
نظرات: *