پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
شهركي ثانوي از راه اندازي تالار گفتمان دراداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران خبرداد

تاریخ انتشار: 1393/09/03

شهركي ثانوي از راه اندازي تالار گفتمان دراداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران خبرداداداره کل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران انجمن بحث و گفتگويي با محوريت گفتمان روابط عمومي هاي ادارات حمل ونقل وپايانه هاي سراسركشور راه اندازي نمودبه گزارش روابط عمومي اداره کل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران ، حميدرضا شهرکي ثانوي از راه اندازي تالار گفتمان روابط عمومي هاي ادارات حمل ونقل وپايانه هاي سراسر کشور خبر داد و گفت: در راستاي ماموريت ها و رسالت هاي سازمان و به منظور هم افزايي و همگرايي در عرصه تصميم سازي و برنامه ريزي مناسب جهت مشارکت، هم انديشي، بحث و گفتمان علمي در زمينه هاي حمل ونقلي و روابط عمومي اقدام به راه اندازي اين تالارکرده استوي ادامه داد :‌ اين تالار فرصتي مناسب براي همفکري،‌ تعامل انديشه ها و تفکرات و بهره مندي از نظرها و پيشنهادهاي صاحبنظران روابط عمومي در ادارات حمل و نقل و پايانه هاي سراسر کشور استشهرکي ثانوي تاکيد کرد: اين امر با مشارکت پويا و عالمانه تمامي کاربران اعم از مديران وكارشناسان روابط عمومي ادارات حمل ونقل وپايانه هاي سراسركشور روي وب گاه قابل اجراء خواهد بود و تمامي حوزه هاي روابط عمومي مي توانند از اين تالار بهره مند شونداين تالارگفتگو که برروي وب سايت اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران قرارگرفته ، با هدف ايجاد محيطي اختصاصي جهت تشويق بحث و تبادل نظر وبه اشتراک گذاري تجربيات ونظريات روابط عمومي هاي ادارات حمل ونقل وپايانه هاي سراسرکشور ايجاد شده است علاقمندان به موضوعات روابط عمومي و حمل ونقل مي توانند از طريق ارسال مقالات و يا اظهار نظر درمورد مقالات ارائه شده مشارکت نماينددر اين سايت درج نظرات به صورتي است که امکان ارتباط با مخاطب نيز وجود دارد و مخاطبين عزيز ميتوانند در مورد اطلاعات ،تبادل نظر نمايند وبه نظرات ارسالي ديگران نيز اظهار نظر نمايند


مشخصات:
نظرات: *