پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
جلسه كميته پدافند غير عامل اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران برگزار شد

تاریخ انتشار: 1393/08/03

جلسه كميته پدافند غير عامل اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران برگزار شددر راستاي اجرايي شدن برنامه هاي هفته گراميداشت پدافند غيرعامل از تاريخ 3 تا 9 آبان ماه جلسه اي با حضور مديركل واعضاي كميته پدافند غيرعامل اداره کل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران در محل دفتر مديريت برگزارشد به گزارش افشين محمدي دبير كميته پدافند غير عامل اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران ، حميدرضا شهركي ثانوي مديريت اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان تهران و رئيس كميته در اين جلسه ضمن گراميداشت اين هفته در خصوص نحوه برنامه ريزي براي برگزاري هرچه باشکوه تر هفته پدافند غيرعامل تاکيد کردوگفت : پدافند غيرعامل به معناي کاهش آسيب‌پذيري در هنگام بحران، بدون استفاده از اقدامات نظامي و صرفا با بهره‌گيري از فعاليت‌هاي غيرنظامي، فني و مديريتي است لذا در پدافند غيرعامل تمام نهادها، نيروها، سازمان‌ها، صنايع و حتي مردم عادي مي‌توانند نقش موثري ايفا کنند كه با توجه به جايگاه ايران اسلامي در سطح منطقه و جهان بايد به اين مهم به صورت ويژه توجه شده و در دستور كار قرار گيردمحمدي با بيان اينکه شعار امسال اين هفته "پدافند غيرعامل، مصونيت‌بخشي با عزم ملي و مديريت جهادي" است ااعلام نمود دراين هفته برنامه هاي متنوعي را تدارك ديده است كه ميتوان به برگزاري مسابقه فرهنگي و ورزشي درقالب خواهران وبرادران ،درج فرمايشات مسئولين نظام پيرامون پدافند غيرعامل در سايت اختصاصي اداره كل ، انجام فضاسازي وتبليغات محيطي وبرگزاري نمايشگاه با همكاري پايگاه مقاومت بسيج اداره كل در اداره كل و پايانه هاي بار و مسافر و ايستگاه عوارضي تهران – قم و چندين نقطه از محورهاي جاده اي استان ،برگزاري دورة آموزشي پدافند غيرعامل براي كاركنان ،تهيه بنر وتراك وارسال پيامك به مناسبت گراميداشت هفته پدافند غيرعامل وتهيه ودراختيار قراردادن كتابهاي آموزشي مرتبط با پدافند غير عامل براي كاركنان اداره كل اشاره نمود


مشخصات:
نظرات: *