پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
برگزاري دوره آموزشي آداب واسرارنماز دراداره حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران

تاریخ انتشار: 1393/04/22

دوره آموزشي توجيهي دستورالعمل جديد آموزش شاغلين بخش در اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان تهران برگزار شدبه گزارش روابط عمومي اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان تهران: اكرامي نيا مسئول هماهنگي آموزش بخش سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي در نشستي كه در اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان تهران برگزار گرديد توضيحات لازم را در رابطه با دستورالعمل جديد ابلاغي توسط معاون محترم وزير و رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ارائه داد و به سوالات شركت كنندگان پاسخ گفت ايشان اعلام نمودند با اجراي اين دستورالعمل گام جديدي در آموزش بخش حمل ونقل برداشته مي شود و بر نحوه اجراي ضوابط نظارت بيشتري صورت خواهد گرفت لازم به ذكر است اين جلسه با حضور مديران شركت هاي مجري آموزشي استان تهران و كارشناسان در روز يكشنبه 22 تيرماه جاري در محل اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان تهران برگزار شددر حاشيه اين جلسه عبدالهي مسئول آموزش بخش حمل و نقل اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي تهران با اشاره به ابلاغ دستورالعمل جديد در اين ارتباط توسط معاون محترم وزير و رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي گفت: اين دستورالعمل از ابتداي مرداد ماه سال جاري اجرايي مي شود وي افزود: براساس دستورالعمل جديد دوره هاي آموزش بدو خدمت باري و مسافري و تركيبي براي رانندگان حمل و نقل جاده اي در نظر گرفته شده و همچنين دوره آموزشي مربوط به شاغلين حمل و نقل بين المللي و دوره آموزشي براي مديران فني شركت ها و موسسات حمل و نقل جاده اي و دوره آموزشي براي مهمانداران وسايل نقليه مسافري و دوره هاي آموزشي اختصاصي براي رانندگان وانت باربر اين اساس برنامه ريزي و برگزار خواهد شد وي ادامه داد: يكي از ويژگيهاي دستورالعمل جديد بحث دوره هاي تخصصي حمل مواد خطرناك و حمل بارهاي ترافيكي مي باشد


مشخصات:
نظرات: *