پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
طرح اكرام واطعام به آسايشگاه خيريه معلولين وسالمندان كهريزك

تاریخ انتشار: 1393/04/23

طرح اكرام واطعام به آسايشگاه خيريه معلولين وسالمندان كهريزكبه مناسبت فرارسيدن هفته اكرام واطعام اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران با مشاركت كاركنان اقدام به اطعام كليه خانواده همكاران و تعدادي از سالمندان عزيز كهريزك نمود به گزارش روابط عمومي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران همزمان با ميلاد باسعادت امام حسن مجتبي (ع )كريم اهل بيت كاركنان اين اداره كل درطرح اكرام واطعام مشاركت نموده وتعداد 300پرس آن به آسايشگاه كهريزك اهداءگرديد دبيرخانه شوراي فرهنگي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران طي پيامي ضمن تبريك ميلادباسعادت امام حسن مجتبي (ع )شركت درطرح اكرام را توفيق الهي ذكر نمود وگفت اين ايام فرصت مغتنمي است كه از منش وسخاوت ائمه اطهار وكرامت اين عزيزان درس بگيريم واميدواريم فرهنگ اكرام واطعام به نيازمندان درجامعه ترويج پيداكرده وبتوانيم نيازمندان جامعه را شناسايي نماييم وي اشاره كرد: همه بايد خود را موظّف به مواسات بدانند مواسات يعنى هيچ خانواده‏اى از خانواده‏هاى مسلمان و هم‏ميهن و محروم را با دردها و محروميتها و مشكلات خود تنها نگذاشتن؛ به سراغ آنها رفتن و دست كمك‏رسانى به سوى آنها دراز كردن امروز اين يك وظيفه جهانى براى همه انسانهايى است كه داراى وجدان و اخلاق و عاطفه انسانى هستند؛ اما براى مسلمانان، علاوه بر اين‏كه يك وظيفه اخلاقى و عاطفى است، يك وظيفه دينى استدراين راستا پس از هماهنگي با مديريت سراي سالمندان كهريزك ونيز مكاتبه دراين خصوص با مسئولين آن مركز قرار براين گرديد تعداد300غذاي گرم تهيه وبه آنجا ارسال گردد


مشخصات:
نظرات: *