پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
آگهي مناقصه نگهداري از سايت هاي نظارت تصويري استان تهران

تاریخ انتشار: 1393/02/17

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي(نوبت اول)موضوع مناقصه: نگهداري از سايت هاي نظارت تصويري استان تهرانزمان دريافت اسناد : 5 روز اداري پس از انتشار آخرين آگهيمحل دريافت اسناد : تهران خيابان شهيد سپهبد قرني - خيابان شهيد كلانتري غربي- پلاك 80 (روبروي سفارت لبنان) طبقه اول اتاق 101مهلت ارائه اسناد : به مدت 10 روز از زمان انقضاي دريافت اسنادزمان بازگشايي پاکتها: پيشنهادات واصله درزمان مشخص شده دراسناد بازگشايي خواهند شدمبلغ واريزي جهت شرکت در مناقصه: 172/000/000 ريالمحل تحويل اسناد : دبيرخانه کميسيون ارزيابي معاملات به نشاني بالاتوجه: جهت کسب اطلاعات بيشتر به سايت http://ietsmporgir مراجعه شودتوضيح : دريافت اسناد مزايده تنها از طريق مراجعه حضوري نماينده و ارايه معرفي نامه رسمي مورد تاييد اين اداره كل بوده و دريافت اسناد از سايت يا مراجع ديگر مورد قبول و شركت در مزايده نمي باشدتاريخ چاپ آگهي: 17 ارديبهشت1393 م الف 610- روزنامه اعتماد


مشخصات:
نظرات: *