پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از اداره کل حمل و نقل و پایان های استان تهران

تاریخ انتشار: 1393/03/07

بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از اداره کل حمل و نقل و پایان های استان تهرانمعاون وزير راه و شهرسازي از ساختمان مركزي اداره‌كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران بازديد و در نشستي با مجموعه كاركنان اين اداره‌كل دیدار و گفتگو كردبه گزارش روابط‌عمومي اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران مهندس داود كشاورزيان معاون وزير راه و شهرسازي و رئيس اين سازمان در بازديد از مجموعه اداري اداره‌كل حمل ونقل وپايانه‌هاي استان تهران احترام و تکریم ارباب رجوع اصل مهم کاری عنوان کرد و گفت: انتظار سازمان از تمامي همكاران و فعالان در بخش خدمتگزاري به مردم به معناي واقعي آن بوده و تكريم از ارباب‌رجوع باتوجه به شأن و جايگاه سازماني همواره بايد در سطح ادارات به ويژه اداره‌كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران كه به عنوان نماد همواره در دسترس بوده و قابل مشاهده است، بايد حاكم باشدمعاون وزیر راه و شهرسازی افزود: رسيدگي به درخواست‌ها و تقاضاي كساني كه به اداره‌كل مراجعه می کنند باید در اسرع وقت و كمترين مدت صورت گیرد تا موجبات رضايت خاطر مراجعين را فراهم کند با توجه به آيين‌نامه‌ها و دستورالعملها كه در اختيار همكاران است و با تكيه بر وظيفه اداري لازم است با شفافيت پاسخ دقيق و روشني به متقاضيان ارائه نموده و از هر گونه نگراني خاطر آنان جلوگيري نمايند اگر پاسخ به درخواست های مراجعه کننده منفی است باید با شفاف سازی و اشاره به دستورالعمل ها و منع قانونی با احترام به آنها پاسخ مناسب دادوي از تلاش‌هاي بعمل آمده در جهت حفظ حقوق و جايگاه كاركنان سازمان مواردي را مطرح و اظهار نمود: رفتار مناسب و شايسته مجموعه مديران با همكاران موجب خواهد گرديد تا كاركنان نيز با تمام توان تلاش نمايند تا وظائف اداري خود را به شايستگي به انجام برسانند و در اين راستا سازمان توجه به مسائل رفاهي و ايجاد آرامش خاطر كاركنان را جزء‌ برنامه‌هاي اصلي خود مي‌داندرئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي در بخش ديگري از سخنان خود به سلامت اداري و حاكم بودن آن در بخش اشاره كرد و گفت: خوشبختانه بدنه كارشناسي و كاركنان مجموعه را افرادي كه تحصيلات مناسب دارند تشكيل مي‌دهد كه اين موضوع ضريب سلامت نظام اداري را در سيستم افزايش داده است لذا با برنامه‌هاي تدوين شده به زودي شاهد ارتقاء جايگاه سازماني و ارائه خدماتي برتر و شايسته به هموطنان و استفاده‌كنندگان از بخش حمل و نقل جاده‌اي خواهيم بودوی با توجه به حجم فعاليت‌هاي اين اداره‌ كل و مستقر بودن در پايتخت اظهار داشت: باتوجه به وسعت عمليات حمل و نقل مسافر همچنين جابجايي كالا در استان تهران كه سهم قابل ملاحظه‌اي از آمار حمل و نقل كشور را به خود اختصاص مي‌دهد نگاه ويژه‌اي را طلب مي‌نمايد لذا از برنامه‌هاي اولويت‌دار سازمان توجه لازم به اين اداره‌كل خواهد بودگفتنی است در ابتداي اين نشست حميدرضا شهركي ثانوی مديركل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران گزارشي از وضعيت موجود حمل و نقل جاده اي پايتخت و برنامه‌هاي هدف دار پيش روي اداره‌كل ارائه کرد و تعدادي از كاركنان اداره‌كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران درخواستها و موضوعاتي را مطرح و پيشنهاداتي را نيز ارائه نمودندشایان ذکر است در این بازدید مهندس بمانا، معاون توسعه مديريت و منابع، مهندس غلامی، معاون حمل و نقل و چند تن از مديران ستادي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي مهندس داود كشاورزيان را همراهي مي‌نمودند


مشخصات:
نظرات: *