پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي آسفالت راه دسترسي مجتمع خدماتي رفاهي ضامن آهو و مجتمع فتحعلي

تاریخ انتشار: 1393/02/15

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله ايموضوع مناقصه:1- آسفالت راه دسترسي مجتمع خدماتي رفاهي ضامن آهو(محور خاوران)، نوبت دوم2- آسفالت راه دسترسي مجتمع خدماتي رفاهي و جايگاه سوخت CNG فتحلي (محور دماوند فيروزكوه)، نوبت اولزمان دريافت اسناد : 5 روز اداري پس از انتشار آخرين آگهيمحل دريافت اسناد : تهران خيابان شهيد سپهبد قرني - خيابان شهيد كلانتري غربي- پلاك 80 (روبروي سفارت لبنان) طبقه اول اتاق 101زمان تحويل اسناد :به مدت 10 روز از زمان انقضاي دريافت اسنادزمان بازگشايي پاکتها: پيشنهادات واصله درزمان مشخص شده دراسناد بازگشايي خواهند شدمبلغ واريزي جهت شرکت در مناقصه ها: مبلغ تضمين شركت براي هر مناقصه 144/000/000 ريال مي باشدمحل تحويل اسناد : دبيرخانه کميسيون ارزيابي معاملات به نشاني بالاتوجه: جهت کسب اطلاعات بيشتر به سايت http://ietsmporgir مراجعه شودتوضيح : دريافت اسناد مزايده تنها از طريق مراجعه حضوري نماينده و ارايه معرفي نامه رسمي مورد تاييد اين اداره كل بوده و دريافت اسناد از سايت يا مراجع ديگر مورد قبول و شركت در مزايده نمي باشدتاريخ چاپ آگهي: 15 و ارديبهشت1393 م الف 542- روزنامه شرق


مشخصات:
نظرات: *